Opis alternatywny powinien przekazać treść ilustracji

Informacje przydatne dla nauczycieli.