„W ZDROWYM CIELE ZDROWY DUCH” – WYGRAJMY Z COVID RAZEM!

Akademia Piłkarska Reissa działając pod Patronatem Pani Elżbiety
Rybarczyk Burmistrz Wielenia wychodzi naprzeciw problemom związanym z
COVID-19 oraz obostrzeniom Sanepidu. Biorąc pod uwagę fakt, iż ruch na
świeżym powietrzu jest NIEZBĘDNY do prawidłowego rozwoju zarówno
fizycznego, jak i psychicznego dzieci, chcemy zaproponować Państwu (po
części odciążając Państwa placówkę) zajęcia sportowo-ruchowe dla dzieci
od 4-go roku życia do czwartej klasy Szkoły Podstawowej. Treningi
odbywać się będą dla wszystkich chętnych uczniów z Państwa placówki od
września do października 2020 CAŁKOWICIE za darmo! Możliwe jest kilka
wariantów zajęć w zależności od decyzji Dyrekcji, Nauczycieli
prowadzących klasy / grupy oraz samych Rodziców dzieci:

- zajęcia na boisku / orliku CAŁEJ KLASY po południu w wyznaczone dni i
o wyznaczonej godzinie prowadzone przez naszych wykwalifikowanych
Trenerów przy zapewnieniu maksymalnych zasad bezpieczeństwa tj.
dezynfekcja sprzętu, rąk, przerwy między zajęciami po 15min, by grupy
się „nie mieszały”.

- zajęcia na boisku / orliku ZAINTERESOWANYCH DZIECI po południu w
znaczone dni i o wyznaczonej godzinie prowadzone przez naszych
wykwalifikowanych Trenerów przy zapewnieniu maksymalnych zasad
bezpieczeństwa tj. dezynfekcja sprzętu, rąk, przerwy między zajęciami po
15min by grupy się „nie mieszały”.

- zajęcia w godzinach funkcjonowania szkoły / przedszkola prowadzone dla
całej grupy / klasy przez naszych wykwalifikowanych Trenerów przy
zapewnieniu maksymalnych zasad bezpieczeństwa tj. dezynfekcja sprzętu,
rąk, przerwy między zajęciami po 15min by grupy się „nie mieszały”.

Akademia Piłkarska Reissa funkcjonuje od kilku lat, doświadczenie oraz
skala zajęć jakie prowadzimy (obecnie w Akademii trenuje niespełna 9 000
dzieci w prawie 150 lokalizacjach), pozwala nam zapewnić bezpieczeństwo
oraz wykwalifikowaną kadrę pod dedykowane dla danego rocznika zajęcia
sportowo-ruchowe. Ze swojej strony zapewniamy odpowiedni sprzęt, obiekt
oraz środki dezynfekcji. Po stronie szkoły / przedszkola pozostaje TYLKO
rozdanie zainteresowanym dzieciom gotowych oświadczeń (podsyłamy gotowy
wzór) będących zgodą Rodzica na w/w zajęcia oraz będących podstawą do
ubezpieczenia dzieci na czas trwania zajęć przez Akademię oraz do
kontaktu z Rodzicem, gdyby wydarzyła się jakaś nieprzewidziana sytuacja.

Jako Akademia pragniemy w późniejszym czasie – po pandemii, kontynuować
oraz zacieśniać  współpracę między Państwa placówką a naszą Akademią.
Proszę o przekazanie informacji Nauczycielom, by Ci mogli przekazać je
Rodzicom oraz jeśli to możliwe, o umieszczenie informacji na stronie
internetowej czy FB placówki.

Proszę o informacje zwrotną czy są Państwo zainteresowani takimi
zajęciami dla dzieci, które pozwolą nabywać dzieciom odporność i
troszczyć się o aktywność fizyczną.


--
Pozdrawiam serdecznie,

KRZYSZTOF ZDUNEK
Koordynator Lokalizacji
Piła-Czarnków-Wieleń-Ujście
REGION PILSKI