Opis alternatywny powinien przekazać treść ilustracji

w tym dziale będą pojawiać się bieżące informacje dla nauczycieli naszej szkoły