Reforma szkolnictwa, która została wprowadzona dnia 1 września 2017 r., sprawiła, że system szkół w gminie Wieleń musiał zostać dostosowany do zmian zachodzących w polskiej oświacie i uwzględniać jej założenia. Na mocy Uchwały Rady Miejskiej w Wieleniu Nr 237/XXII/2017 z dnia 01 marca 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, Gimnazjum im. Jana Pawła II w Wieleniu zostało przekształcone w Szkołę Podstawową nr 2 im. Jana Pawła II w Wieleniu, kształcącą dzieci w klasach od 1 do 8 szkoły podstawowej, a także uczniów obecnych klas II i III gimnazjum.

 

Konsultacje społeczne.

Do utworzenia Szkoły Podstawowej nr 2 w Wieleniu przyczyniły się konsultacje społeczne, przeprowadzone z inicjatywy Burmistrza Wielenia pani Elżbiety Rybarczyk z mieszkańcami północnej części miasta oraz przynależnych sołectw. Owe działania dały jednoznaczną odpowiedź, że kierując się w pierwszej kolejności dobrem dziecka, zasadne jest utworzenie szkoły podstawowej w części prawobrzeżnej Wielenia. Miasto liczy się z oczekiwaniami społeczeństwa i wychodzi mu na przeciw. Dyskusja stała się zaczątkiem historii nowej szkoły.

 

Historia zatacza koło.

Odwołując się do przeszłości szkolnictwa w gminie Wieleń, należy podkreślić fakt, iż w części północnej miasta w przeszłości funkcjonowała Szkoła Podstawowa nr 2 w Wieleniu. Do tej placówki uczęszczali m.in. rodzice obecnych uczniów szkoły podstawowej oraz gimnazjum. Dziś z wielkim sentymentem wspominają lata swojego dzieciństwa, spędzonego w murach tego budynku. Po 18 latach od reformy oświaty z 1999 roku historia zatacza swoje koło.

Teraźniejszość.

Obecnie Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II w Wieleniu działa na dobrze przygotowanym gruncie, jakim było wieleńskie gimnazjum. Baza dydaktyczna spełnia oczekiwania współczesnego świata i daje możliwość rozwoju każdemu uczniowi. Jesteśmy szkołą, do której uczęszcza 341 uczniów w wieku od 7 do 16 lat, w strukturze 17 oddziałów.

Tacy jesteśmy.

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II w Wieleniu to miejsce bezpieczne, efektywne w nauczaniu i wychowaniu, rozwijające i przygotowujące do życia, stawiające na rozwój kompetencji kluczowych, otwarte i przyjazne dla dzieci, młodzieży i rodziców. Integrujemy uczniów i uczymy współpracy.
Jesteśmy zaangażowani w życie społeczności lokalnej, współpracujemy z podmiotami służącymi rozwojowi uczniów oraz otwieramy się na nowe działania. Kultywujemy i wspieramy lokalny patriotyzm, włączamy się w życie kulturalne oraz sportowe Miasta i Gminy Wieleń. Pielęgnujemy tradycje Ziemi Wieleńskiej i podejmujemy działania promujące Naszą Małą Ojczyznę.

Czerpiemy z nauki, jaką głosił nasz Patron - Jan Paweł II. Jego przesłania stają się dewizą i napędzają do działania. W myśl słów Wielkiego Polaka: „Dzieci są nadzieją, która rozkwita wciąż na nowo, projektem, który nieustannie się urzeczywistnia, przyszłością, która pozostaje zawsze otwarta…” kształtujemy każdy nowy dzień w pracy z dziećmi i młodzieżą.


Marta Kania