RADA RODZICÓW

Przewodniczący : Magdalena Śmigielska


Zastępca Przewodniczącego : Alicja Aumiller Kutereba


Skarbnik :
Julia Jusko


Podczas tego zebrania Rada Rodziców ustaliła składkę w wysokości 60 zł na dziecko na cały rok szkolny 2022/2023.

Wszystkie wpłaty powinny być dokonywane na konto RR i opisane : imię i nazwisko, klasa. 
Numer konta do wpłat : 


Rada Rodziców przy szkole Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II
30 8960 0003 0002 0008 3000 0010


Można również wpłacać u wychowawcy klas.


Za wszystkie wpłaty serdecznie dziękujemy. Gwarantujemy, że zostaną wydatkowane z myślą o uczniach i dla dobra szkoły. 

Skip to content