REKRUTACJA DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH

Podaję terminy postepowania rekrutacyjnego w oddziałach przedszkolnych

w Szkole Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Wieleniu na rok szkolny 2023/2024

Lp.Rodzaj czynnościTerminy  w postępowaniu rekrutacyjnymTerminy  w postępowaniu uzupełniającym
1.Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola, oddziału przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę                                 w postępowaniu rekrutacyjnym  10.02.2023 r. do 24.02.2023 r. do godz. 15:00  10.03.2023 r. do 24.03.2023 do godz. 15:00
2.Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego                           i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy Prawo oświatowe  27.02.2023 r. do 28.02.2023 r.  27.03.2023 r. do 28.03.2023 r.
3.Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych  01.03.2023 r.  29.03.2023 r.
4.Potwierdzenie przez rodziców kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia  02.03.2023 r. do 3.03.2023  30.03.2023 r. do 31.03.2023 r.
Skip to content