OŚWIADCZENIE WOLI (Potwierdzenie woli zapisu dziecka do oddziałów przedszkolnych)

Ścisły termin złożenia oświadczenia woli : 2 marca 2023 r. do 3 marca 2023 r. do godziny 15:00.

W przypadku braku złożenia w/w oświadczenia kandydat zostanie skreślony z listy zakwalifikowanych do przyjęcia !!!

Skip to content