DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli:

Główne wejścia do budynku szkoły zaprojektowano od strony wschodniej. Istnieją dwa dostępne dla uczniów wejścia. Oba zaopatrzone są w rampę, podjazd dla niepełnosprawnych. Trzecie wejście umieszczone jest od strony południowej. Jest to wejście dla dzieci z oddziałów przedszkolnych. Prowadzą do niego tylko schody. Istnieje jeszcze czwarte wejście od strony zachodniej, prowadzące wprost z placu apelowego. Do tego wejścia prowadzą schody oraz podjazd dla niepełnosprawnych. Wejściem tym wchodzą tylko pracownicy szkoły, goście oraz inni korzystający z usług szkoły.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind:

W szkole istnieją 2 kondygnacje: piwnica z kotłownią, do której prowadzą jedynie schody, bez dostosowania dla osób niepełnosprawnych oraz parter. Wewnątrz budynku, przy wejściu zachodnim znajdują się trzy dodatkowe stopnie (schody) oraz podjazd. Poza tym w całej szkole nie ma schodów ani wind. W budynku oddzielono część szkolną od części przedszkolnej za pomocą szklanych, szerokich drzwi.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych:


Szkoła nie dysponuje platformami, pętlami komunikacyjnymi, informacjami głosowymi itp.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych:


Miejsce takie znajduje się na placu apelowym od strony zachodniej i jest specjalnie oznakowane. Znajduje się w pobliżu wejścia do szkoły z podjazdem dla niepełnosprawnych. Można łatwo dostać się do tej części szkoły.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach:


Do budynku szkoły ma prawo wejść osoba z psem przewodnikiem/asystującym.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online:


W szkole nie ma możliwości skorzystania z usług tłumacza języka migowego.

Skip to content