DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ I PASOWANIE NA UCZNIA KLASY 1 2023

Ślubuję być dobrym Polakiem, dbać o dobre imię swojej klasy i szkoły. Będę uczyć się
w szkole jak kochać Ojczyznę, oraz przyczyniać się do jej rozwoju! Będę się starać być dobrym kolegą, swym zachowaniem i nauką sprawiać radość rodzicom i nauczycielom. Ślubuję!

Tymi słowami rozpoczęliśmy obchody Dnia Edukacji Narodowej oraz Pasowania na ucznia klasy pierwszej. Lata temu J. Korczak stwierdził, że: Dzieci rodzą się ze skrzydłami. Nauczyciele pomagają im je rozwinąć. Mimo upływu czasu, słowa te potwierdzają cała istotę edukacji. A więc w tak ważnym dniu, całe grono uczniowskie złożyło naszym nauczycielom najlepsze życzenia. Młodszych kolegów powitali starsi uczniowie, z którymi od dnia 1-go września tworzymy jedną, wielką szkolną rodzinę. Przypomnieli także młodszym uczniom, że w wszelkiej rodzinie oprócz praw każdy ma także obowiązki, które należy solidnie wypełniać. Najważniejszym z nich jest oczywiście pilna nauka. Uroczystość odbyła się w wesołej i przyjaznej atmosferze, wśród całego grona pedagogicznego, uczniów, rodziców oraz gości spoza szkoły. Najmłodsi uczniowie z dumą pokazali, że potrafią pięknie śpiewać i recytować wiersze a gromkie brawa rodziców, kolegów i zaproszonych gości świadczyły o tym, że na pasowanie jak najbardziej zasłużyli. Jako potwierdzenie wstąpienia do grona uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II pierwszaki otrzymali legitymacje, dyplomy oraz upominek ufundowany przez Radę Rodziców, natomiast w klasie czekała na uczniów słodka niespodzianka. Życzymy Wam drodzy uczniowie sukcesów w nauce oraz wzorowego pierwszego świadectwa!

Skip to content