WRĘCZENIE SZTANDARU SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 IM. JANA PAWŁA II W WIELENIU.

UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA SZTANDARU

Uroczyste wręczenie sztandaru społeczności szkolnej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Wieleniu miało miejsce w kościele św. Rocha. Dyrektor SP 2  Jerzy Kośmider zainaugurował to wielkie wydarzenie, zwracając się do zebranych w krótkim przemówieniu, w którym podkreślił, że dzień 6 czerwca 2023 r. zapisze się w historii szkoły jako jeden z najważniejszych.

Po wprowadzaniu sztandarów szkół i odśpiewaniu Hymnu Państwowego głos  zabrała Przewodnicząca Rady Rodziców Magdalena Śmigielska, która wyraziła wzruszenie z faktu, że rodzice i społeczność szkolna stali się współtwórcami symbolu szkoły. Następnie poprosiła w imieniu swoim, Pani Burmistrz Elżbiety Rybarczyk oraz Przedstawiciela Fundatorów Marianny Kaszkowiak, aby proboszcz parafii ks. Marek Kapitulski dokonał poświęcenia sztandaru.

 Pani Elżbieta Rybarczyk Burmistrz Wieleniauroczyście odczytała Akt Nadania Sztandaru Szkole Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Wieleniu. Sztandar jako symbol najwyższych wartości, honoru i tradycji, stał się zobowiązaniem dla społeczności szkolnej do godnego wypełniania obowiązków wobec Ojczyzny i Narodu poprzez postawę patriotyzmu i wzorową naukę. Wzruszającą chwilą był moment przekazania sztandaru przez Burmistrz Wielenia Dyrektorowi Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Wieleniu, a następnie pocztowi sztandarowemu, a przez ten gest uczniom, którzy ślubowali otaczać go czcią i dbać poprzez właściwe postępowanie i rzetelną naukę o dobre imię szkoły, miasta i Ojczyzny. Uczniowie przyrzekli również pielęgnować pamięć patrona szkoły św. Jana Pawła II.

Po ceremonii ślubowania wszyscy wzięli udział w uroczystej Mszy św. celebrowanej przez księdza proboszcza Marka Kapitulskiego. Homilię wygłosił ks. Emil Siemaszko, który zaznaczył, że osoba św. Jana Pawła II jest owocem tysiącletniej Tradycji i kultury chrześcijańskiej w Polsce.

W części artystycznej w wykonaniu dzieci i młodzieży można było usłyszeć piękne wykonanie ulubionej przez papieża „Barki”, dowiedzieć się o mniej znanych faktach z życia Wielkiego Polaka, posłuchać wzruszających recytacji wierszy. Po uroczystościach w kościele nastąpił przemarsz uczestników, którzy przed kamieniem upamiętniającym nadanie szkole imienia Jana Pawła II złożyli kwiaty.

Dzień wręczenia sztandaru zapisał się w historii Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II jako doniosłe i niezapomniane wydarzenie.

Skip to content